Poslamaýan polatdan ýasalan 2L köp wezipeli kiçi tüwi bişiriji

Gysga düşündiriş:

MZ-201 Elektrik kiçi tüwi bişiriji uýgunlaşýartebigy keramiki içki küýzeweposlamaýan polat 304 içki küýzesaglyk üçin islege bagly.Tüwi bişirip biler,az şeker tüwi (islege görä), çorba, porsy, palçykdan ýasalan tüwi, tort, ekt.bug bilen, ýyly saklaň, wagty öňünden kesgitläň.
Tüwi bişirijigaraşsyz galyndy desgasyzawodymyz tarapyndanhasaba alnan patent bilen.

Model belgisi:MZ-201 (gülgüne reňk)

Esasy bölünişik:2L, 220 ~ 240V (100 ~ 120V islege bagly), 50 / 60Hz, 400W

Kabul ederlikli hyzmat: OEM / ODM, lomaý, söwda, sebit gullugy, ýeke-täk agentlik

Tölegiň şerti:T / T, L / C, Alibaba söwda kepilligi, Paypal

Elýeterli nusga we 3 günüň içinde taýýar bolar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

jikme-jiklikler-1

MZ-201 Elektrik kiçi tüwi bişiriji, saglyk üçin goşmaça himiki örtük we poslamaýan polat 304 içki küýzesi bolmazdan 1300 at atylýan tebigy keramiki içki gazany uýgunlaşdyrýar.Tüwi, az şeker tüwi (islege görä), çorba, porsy, palçykdan tüwi, tort, ekt bişirip biler.bug bilen, ýyly saklaň, wagty öňünden kesgitläň.

Tüwi bişiriji, bellige alnan patent bilen zawodymyz tarapyndan garaşsyz galyndy.

Pes şekerli köp funksiýaly akylly elektrik tüwi bişiriji keramiki bişiriji
Mini tüwi bişiriji ölçeg käsesi we tüwi çemçe
jikme-jiklikler-6

Wideo

Aýratynlyklary

Materiallar PP Plastiki bölekler;Temperli aýna;
Içki küýzegär däl keramiki örtük;
Poslamaýan polat 304 içki küýze (islege görä);
Poslamaýan polat 304 süzgüç sebedi
Göwrüm (L)

2.0L (1.0L)

Kuwwat (W)

400W

Naprýa .eniýe (V) 220 ~ 240V (100 ~ 120V bar)
Funksiýalar Süýji tüwi, az şeker tüwi (islege görä), çorba, porsy, palçykdan ýasalan tüwi, tort, bug, ýyly saklaň, wagt belläň
(Funksiýa menýulary müşderiniň islegi hökmünde düzedilip ýa-da çalşyrylyp bilner)
Garnituralar Bug, ölçeg käsesi, tüwi çemçe
Önümiň ululygy 265x240x205mm
Reňkler Panton belgisi ýa-da hakyky reňk nusgasy bilen islendik reňk
Bukja maglumatlary Içki köpükli 3 reňkli guty we 5 gatly güýçli karton goňur guty
Reňk gutusy üçin 1 sany;Karton guty üçin 4 sany
Karzyň mukdary (kompýuterler) 1x20GP: 1140
1x40GP: 2380
1x40HQ: 2780

Aýratynlyklary

aýratynlyklary

Aşhana enjamlarymyzyň iň soňky goşundysy - Pes şekerli tüwi bişiriji!Bu tüwi bişiriji, saglyga düşünýän sarp edijiler üçin ajaýyp az şekerli tüwi funksiýasyna eýedir.Tüwiniň uglewod düzümini azaltmak bilen, giperglikemiki, semiz ýa-da horlanmak isleýän sarp edijiler üçin has amatly warianty üpjün edýär.

Bu bişiriji diňe bir işlemän, ýakymly, ykjam 2 litr kuwwatlylyk bilen hem bezelendir.Bu kiçi maşgalalar ýa-da aşhana meýdany çäkli adamlar üçin ajaýyp.Sanly displeýli duýgur dolandyryş paneli kynçylyksyz işlemegi üpjün edýär.Mundan başga-da, aýrylýan alýuminiý içki gapak şemaly arassalaýar.

jikme-jiklikler-9
jikme-jiklikler-10

Beýleki amatly aýratynlyklar, tüwiňizi ýyly saklaýan we 24 sagada çenli hyzmat etmäge taýyn ýyly ýyly funksiýany we nahar bişirmek wagtyny öňünden kesgitlemäge mümkinçilik berýän 24 sagatlyk möhleti öz içine alýar.Az şekerli tüwi bişiriji, islegiňize baglylykda iýmit derejeli keramiki taýak däl örtükli içki küýze ýa-da poslamaýan polat 304 içki küýzäni hem getirýär.

Bu bişirijini aýratynlaşdyrýan zat, ulanylanda iň ýokary howpsuzlygy üpjün edýän, düwme bilen dolandyrylýan açylyşyň innowasion dizaýny.Iýmit derejesi PP bug sebedi bug iýmitiniň goşmaça funksiýasyny hem goşýar.

Tüwi bişirmegiň has sagdyn we amatly usuly üçin az şekerli tüwi bişirijisine maýa goýuň.Her gezek ajaýyp bişirilen tüwi lezzet alyň!

AHRCLS-6306_1-4
jikme-jiklikler- (4)
AHRCLS-6306_V2_curves

Pes şeker tüwi nähili işleýär?

jikme-jiklikler-14
jikme-jiklikler- (3)
AHRCLS-6306_1-3
jikme-jiklikler-13

1. Gatlakdaky nano taýak däl keramiki örtük

2. Çydamly berkitme gatlagyny geýiň

3. 1,8 mm galyňlykda alýumin garyndysynyň tizlik ýylylyk gatlagy

4. Poli energiýa geçirijilik gatlagy

5. Daşarky gatlakdaky Nano taýak däl keramiki örtük

jikme-jiklikler-15

Arza

jikme-jiklikler-8
jikme-jiklikler-2
AHRCLS-6306_1-4.jpg5

Sorag-jogap

1. Biz kim?
Zhongshan Changyi Elektrik enjamlary, 2008-nji ýylda döredilen we orta we ýokary aralykdaky elektrik durmuş enjamlary we aşpez enjamlary bilen meşgullanýan meşhur Hytaý firmasydyr.Akylly tüwi bişirijiler, pes şekerli tüwi bişirijiler, IH tüwi bişirijiler, howa sowadyjylar we elektrik iýmit buglary onuň esasy tekliplerinden biridir.

2. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga bar;iberilmezden ozal hemişe soňky barlag bolýar;eltmezden ozal baha bermek üçin müşderä köpçülikleýin sargyt barlag hasabatyny bermek mümkindir.

3. Bazarymyzdaky ýeke-täk edara arkaly satmak mümkinmi?
Aslynda, zerur bolsa, müşderimiziň bazaryny gorap bileris.

4. Bizden haýsy hyzmatlar bar?
- Aýry-aýry dizaýnlary we OEM we ODM opsiýalary bilen ýokary hilli önümleri hödürlemek.
- 24 sagat hünär hyzmatyna jogap - Logotipli sungat eseri - Wideo we suratlar bilen köpçülikleýin öndürilen internet synlary.
- Ibermezden ozal, AQL Mass Production barlagy we müşderä hasabat hasabaty.
Kabul edilen iberiş şertlerine FOB, EXW we gyssagly eltip bermek degişlidir.Kabul edip boljak töleg usullaryna T / T, L / C, PayPal, Western Union we nagt pullar girýär.

Şahadatnama

nyşan-hormat1
hormat

Güýçli taraplarymyz

Korporatiw pelsepe

Adamlara sagdyn durmuş getiriň we önümlerimiz arkaly durmuş derejesini ýokarlandyryň.

Qualityokary hilli

CE / CB / EMC / LVD / RoHS / GS / KC tarapyndan tassyklanan önümiň hili ...

Biziň bazarymyz

Önümlerimiziň köpüsi Angliýa, Fransiýa, Italiýa, Koreýa, Singapur, Malaýziýa, Japanaponiýa, Wýetnam we ş.m. satylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: