Çözgütler

topary

Çözgütler

Tehniki toparymyz müşderilere berlen seslenme meselelerine esaslanyp, hünärli jogap hasabatyny we hünär çözgüdini berip biler.